Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

Tisztviselőként a jogszabályokban, illetve a belső szabályzatokban lefektetett feladatokat teljeskörűen ellátjuk, Ön egy folyamatosan képzett, széleskörű tapasztalattal rendelkező rutinos munkatársat kap.

Adatvédelmi tisztviselő DPO

Folyamatosan képzett, széleskörű tapasztalattal rendelkező rutinos munkatársat kap

A szolgáltatás keretében az adatvédelmi tisztviselő feladatainak teljeskörű ellátását vállaljuk kiszervezett tevékenység keretében. Tisztviselőként a jogszabályokban, illetve a belső szabályzatokban lefektetett feladatokat teljeskörűen ellátjuk.
A szolgáltatás eredményeképpen Ön egy folyamatosan képzett, széleskörű tapasztalattal rendelkező rutinos munkatársat kap.

Adatvédelmi tisztviselőként rendszeresen ellenőrizzük a szervezet adatvédelmi tevékenységét

Adatvédelmi tisztviselőként rendszeresen ellenőrizzük a szervezet adatvédelmi tevékenységét és a NAIH határozatai alapján speciális, megelőzésre irányuló ellenőrzéseket is végzünk. A tanácsadó funkciót kibővítjük a megoldásszállító funkcióval, mert nem csak megmondjuk mit kellene tennie az adatkezelőnek a folyamatos megfelelés érdekében, hanem megoldjuk a feltárt hiányosságokat. Nemcsak a tájékoztatáshoz való jogot biztosítjuk, hanem az érintettel kapcsolatos adatvédelmi panaszokat is kezeljük.

Ha a megrendelőnek az adatvédelmi tisztviselői pozícióra nincs megfelelő munkatársa, vagy aki alkalmas lenne, az összeférhetetlen a jelenlegi pozíciójával, ennek a feladatnak a megfelelő szakmaisággal történő ellátásáról nem kell házon belül gondoskodnia, teljes egészében átvállaljuk.

Megoldásunk a megrendelői igényekhez igazodva az alábbiakat tartalmazza

N

rendszeres tájékoztatás és szakmai tanácsadás,

N

adatkezelési folyamatok feltérképezése, évente rendszeres felülvizsgálata,

N

adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat elkészítése, felülvizsgálata, aktualizálása,

N

GDPR-ban előírt nyilvántartások vezetése, évente történő, felülvizsgálata, aktualizálása

N

adatkezelési tájékoztatók elkészítése

N

azon szervezési és technikai intézkedések rendszeres, dokumentált felülvizsgálata, amelyek a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják,

N

évente a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós, vagy tagállami rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelés felülvizsgálata dokumentáltan

N

kockázatkezelés, hatásvizsgálat szükségessége esetén javaslattétel az eljárások lépéseire, közreműködés annak elkészítésében, továbbá annak rendszeres felülvizsgálata,

N

közreműködés az érintetti jogok gyakorlásának biztosításában

N

együttműködés a felügyeleti hatósággal (NAIH)

N

igény esetén évente egyszer tájékoztatás nyújtása személyes adatot végző munkatársak részére

Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatásunkról szóló további információért kattintson az alábbi linkre:
https://adatvedo.hu/adatvedelmi-tisztviselo/